Rawmarsh Community School

Secondary Monkwood Road, Rawmarsh, Rotherham S62 7GA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,990 798 £3,040 n/a +0.7%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 9,510 2,000 £1,380 n/a +5.8%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 11 Tach 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 16 Awst 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 4.8% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £2,900 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£31,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Rawmarsh Community School Pupils