Sandfield Close Primary School

Primary Sandfield Close, Leicester LE4 7RE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,840 86.6 £276 n/a -4.7%
Y llynedd 105,000 10,300 £15,700 £6,670 +2.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,510 317 £45.30 n/a +14%
Y llynedd 204,000 42,800 £6,120 £951 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 18 Meh 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 11 kW yn y gaeaf i 4.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,800 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £63 ac wedi cynhyrchu 150 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,800 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£770 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,400 6,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,700 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,600 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Meh 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Meh 2022

Sandfield Close Primary School Staff

Sandfield Close Primary School Pupils