Shoscombe Church Primary School

Primary St Julian's Road Shoscombe BA2 8NB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 503 49.5 £75.50 n/a +6.9%
Y llynedd 31,000 5,160 £4,650 £1,710 -1.7%
Trydan data: 1 Medi 2012 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.7 kW yn y gaeaf i 1.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £490 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 280 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £42 ac wedi cynhyrchu 46 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£180 220 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,500 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£720 800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,700 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£790 940 kg CO2
£7,800 Dysgu rhagor

Shoscombe Church Primary School Staff

Shoscombe Church Primary School Pupils