Sir Bernard Lovell Academy

Secondary North Street, Oldland Common, Bristol, BS30 8TS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,950 915 £1,340 n/a +7.4%
Y llynedd 435,000 71,800 £65,200 £30,700 -3.4%
Trydan data: 5 Ebr 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.5% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,700 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.4%, gan gostio £93 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£31,000 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£12,000 14,000 kg CO2
£81,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
1 weithred

Sir Bernard Lovell Academy joined Energy Sparks!

Gwe 7fed Awst 2020

Sir Bernard Lovell Academy Pupils