Somervale School

Secondary Redfield Road, Midsomer Norton, Bath BA3 2JD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,110 139 £466 n/a -11%
Y llynedd 257,000 29,000 £38,600 £17,100 -10%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,650 766 £109 n/a -14%
Y llynedd 520,000 109,000 £15,600 dim n/a
Trydan data: 21 Ion 2007 - 28 Medi 2023. Nwy data: 4 Gorff 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.5C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £290.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 21 kW yn y gaeaf i 12 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,200 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,900 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£17,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,300 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£330 4,600 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cael gwybod am ginio - cyfweld â staff y gegin

Gwe 10fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch archwiliad goleuo o'ch ysgol

Mer 8fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 6ed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am wastraff bwyd yn eich ysgol

Sul 5ed Chwe 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Gwe 27ain Ion 2023

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023
2022
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 29ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Maw 29ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 9fed Tach 2022

Somervale School Pupils