St John's Primary School, Radstock

Primary Redfield Road, Midsomer Norton, Radstock BA3 2JN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,700 220 £255 n/a +9.0%
Y llynedd 96,800 13,300 £14,500 £3,420 -6.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 706 148 £21.20 n/a 150%
Y llynedd 185,000 38,800 £5,550 dim n/a
Trydan data: 5 Meh 2010 - 21 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,900 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£990 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,600 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£420 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,400 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Llun 5ed Meh 2023
2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â staff y swyddfa i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Iau 25ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhowch wybod i grwpiau cymunedol sy'n defnyddio'ch ysgol am eich cenhadaeth arbed ynni

Sul 14eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Llun 1af Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Llun 1af Mai 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Mer 26ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cyfarfod â staff y gegin i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Iau 20fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Iau 20fed Ebr 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 24ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Iau 23ain Maw 2023

St John's Primary School, Radstock Staff

St John's Primary School, Radstock Pupils