St Julian's Church School

Primary High St Wellow BA2 8QS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 539 109 £80.80 n/a -18%
Y llynedd 29,000 4,930 £4,350 £1,460 n/a
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 24.1 5.46 £3.62 n/a +32%
Y llynedd 29,400 4,490 £4,410 £1,520 n/a
Trydan data: 18 Medi 2022 - 21 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 18 Medi 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£350 490 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,100 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£550 490 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£770 970 kg CO2
£7,800 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: OtherSummer turn off

Iau 21ain Gorff 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dylunio posteri i atgoffa disgyblion i beidio â gwastraffu bwyd

Iau 14eg Gorff 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol

Mer 6ed Gorff 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Follow up food waste analysis- second audit

Mer 6ed Gorff 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfod yn union faint o fwyd y mae eich ysgol yn ei wastraffu

Maw 5ed Gorff 2022
2022
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch faint o nwy tŷ gwydr sy'n cael ei gynhyrchu gan wastraff bwyd eich ysgol

Mer 22ain Meh 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am wastraff bwyd yn eich ysgol

Mer 22ain Meh 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfyddwch pam mae gwastraff bwyd yn ddrwg i'r blaned

Iau 16eg Meh 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfod yn union faint o fwyd y mae eich ysgol yn ei wastraffu

Iau 16eg Meh 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Gwe 6ed Mai 2022

St Julian's Church School Pupils