St Marks C of E School

Secondary Bay Tree Road, Bath BA1 6ND

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,380 303 £508 n/a +6.5%
Y llynedd 162,000 21,400 £24,400 £15,600 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,620 340 £48.50 n/a +49%
Y llynedd 327,000 68,800 £9,820 dim -4.0%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 23 Maw 2021 - 30 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  180% sy'n costio£31 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.3C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £62.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,100 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,000 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£16,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,600 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Gwe 24ain Maw 2023
2021
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Replacing florescent lights with LED lights throughout the school

Gwe 26ain Maw 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Gwe 12fed Maw 2021
2020
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: We wrote an article in the school newsletter

Gwe 3ydd Gorff 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Mesur tymheredd yr ystafell ddosbarth

Gwe 3ydd Gorff 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall biliau ynni a defnydd ynni cartref

Gwe 3ydd Gorff 2020
2020
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: We switched off all electrical items in the I.C.T suites

Gwe 26ain Meh 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i faint o ynni mae teuluoedd yn ei ddefnyddio gartref

Gwe 12fed Meh 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: We switched off all electrical items in the I.C.T suites

Maw 9fed Meh 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Analyse your school's electricity use

Sul 7fed Meh 2020

St Marks C of E School Pupils