St Peter's Primary School

Primary Halletts Way, Portishead BS20 6BT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,560 150 £233 n/a +4.3%
Y llynedd 74,200 12,400 £11,100 dim n/a
Trydan data: 29 Meh 2022 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.5 kW yn y gaeaf i 2.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £470 yn flynyddol.
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 39 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 49 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,000 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,400 1,600 kg CO2
£13,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Gwe 30ain Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Iau 18fed Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Iau 18fed Mai 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 8fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 3ydd Maw 2023

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

St Peter's Primary School Pupils