Stifford Clays Primary School

Primary Whitmore Avenue, Stifford Clays, Grays, Essex RM16 2ST

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,550 511 £383 n/a +79%
Y llynedd 115,000 19,500 £17,300 £218 -16%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,270 266 £38 n/a +15%
Y llynedd Data ar gael o Mer 04 Hyd 2023
Trydan data: 9 Chwe 2021 - 21 Medi 2023. Nwy data: 4 Hyd 2022 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,600 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,000 2,600 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£520 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

Stifford Clays Primary School Staff

Stifford Clays Primary School Pupils