The Hyndburn Academy

Secondary Stourton street Rishton BB1 4ED

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,980 981 £1,000 n/a +2.7%
Y llynedd 217,000 35,900 £43,700 £16,700 -2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,570 959 £347 n/a +42%
Y llynedd 597,000 125,000 £45,300 dim n/a
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 12 Ion 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 19 kW yn y gaeaf i 11 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,700 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £150 ac wedi cynhyrchu 270 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,100 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£11,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£4,400 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£17,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,900 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

The Hyndburn Academy Pupils