The Meadows Primary School

Primary Bath Road, Bitton, Bristol BS30 6HS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,070 108 £160 n/a +1.2%
Y llynedd 61,600 10,200 £9,230 £5,300 +11%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 147,000 30,900 £4,410 £1,950 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 4 Rhag 2021 - 31 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 410 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £62 ac wedi cynhyrchu 68 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 6,200 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£800 970 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,200 8,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,100 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,300 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

The Meadows Primary School Pupils