The Regis School

Secondary Westloats Lane Po215LH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 19,400 3,900 £3,600 n/a +4.5%
Y llynedd 912,000 152,000 £169,000 £99,300 -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf 19,400 4,080 £836 n/a +88%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 2 Rhag 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 550 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £100 ac wedi cynhyrchu 92 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 4.5%, gan gostio £150 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£9,700 9,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£99,000 89,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£59,000 53,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£33,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£38,000 36,000 kg CO2
£170,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Rhag 2022

The Regis School Pupils