The Roundhill Academy

Secondary 997 Melton Road, Thurmaston, Leicester LE4 8GQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,270 647 £640 n/a +7.6%
Y llynedd 278,000 50,100 £41,800 £13,400 -30%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,830 594 £84.90 n/a -21%
Y llynedd Data ar gael o Medi 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Mai 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 30 Mai 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£13,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,700 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,800 4,700 kg CO2
£24,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,800 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

The Roundhill Academy Pupils