Thrybergh Academy

Secondary Park Lane, Thrybergh, Rotherham S65 4FP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,810 683 £2,590 n/a -1.0%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,280 899 £621 n/a +7.8%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 11 Tach 2022 - 27 Medi 2023. Nwy data: 16 Awst 2023 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 4.6% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 3,900 kWh o gymharu â3,700 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,800 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£24,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Thrybergh Academy Pupils