Tollgate Primary School

Primary Tollgate Lane, Bury St Edmunds IP32 6DG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Sad 30 Medi 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 170 35.8 £5.11 n/a +6.9%
Y llynedd 173,000 36,300 £5,190 dim -19%
Trydan data: 29 Mai 2022 - 31 Rhag 2022. Nwy data: 11 Mai 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 460 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £14 ac wedi cynhyrchu 97 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£750 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,300 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£460 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£310 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Tollgate Primary School Pupils