Twerton Infant School

Primary Poolemead Road, Bath BA2 1QR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 721 71.7 £108 n/a +8.7%
Y llynedd 40,100 6,730 £6,010 £1,280 -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 78,200 16,400 £2,350 dim n/a
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 8,630 1,420 £1,290 dim -13%
Trydan data: 31 Hyd 2012 - 25 Medi 2023. Nwy data: 11 Chwe 2021 - 11 Ion 2023. Stôr-wresogyddion data: 31 Hyd 2012 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae'r stôr-wresyddion yn defnyddio 1,300 kWh yn rhedeg yn ystod gwyliau ysgol pan fo'r ysgol yn wag fel arfer. Mae hyn yn costio£200. Ar benwythnosau mae'r stôr-wresogyddion yn defnyddio 1,500 kWh sy'n costio £220. Gwiriwch yr amseryddion i arbed ynni.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.1 kW yn y gaeaf i 1.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £780 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,900 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£320 300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£680 760 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£140 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2018
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am offer sy'n defnyddio ynni gartref ac yn yr ysgol

Gwe 19eg Hyd 2018
2017
1 weithred

Twerton Infant School joined Energy Sparks!

Gwe 1af Medi 2017

Twerton Infant School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Twerton Infant School mewn partneriaeth â Schools Climate Network