Uplands Infant School & Junior L.E.A.D. Academy

Primary Melbourne Road, Leicester LE2 0DR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,050 376 £607 n/a -1.0%
Y llynedd 193,000 30,000 £29,000 £5,330 +0.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,650 346 £49.50 n/a +7.0%
Y llynedd 109,000 22,800 £3,260 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 20 Medi 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.5C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £91.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 13% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,100 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£630 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£170 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,100 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,300 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 7fed Chwe 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 20fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i weld a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol wedi'u diffodd yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 18fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 2ail Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Iau 1af Rhag 2022
2021
1 weithred

Uwchraddiwyd ffenestri i wydr dwbl neu driphlyg

Iau 21ain Hyd 2021
2019
1 weithred

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Mer 10fed Gorff 2019
2010
2 o weithredoedd

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Mer 1af Medi 2010

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 1af Medi 2010

Uplands Infant School & Junior L.E.A.D. Academy Staff

Uplands Infant School & Junior L.E.A.D. Academy Pupils