Wells Hall Primary School

Primary Wells Hall Road, Gt. Cornard CO10 0NH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,840 146 £277 n/a -1.7%
Y llynedd 85,100 11,800 £12,800 £447 -12%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,050 222 £31.60 n/a -0.3%
Y llynedd 136,000 28,500 £4,080 dim n/a
Trydan data: 31 Maw 2019 - 28 Medi 2023. Nwy data: 3 Tach 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.6 kW yn y gaeaf i 4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £360 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 7% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £420 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£340 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Wells Hall Primary School Pupils