West Leigh Infant School

Infant Westfield Drive, Backwell BS48 3NG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 45,900 9,640 £1,380 dim -29%
Nwy data: 11 Mai 2021 - 13 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Dros y flwyddyn ddiwethaf defnyddiwyd 53% o nwy pan oedd yr ysgol ar gau. Mae hyn yn dda o gymharu â llawer o ysgolion, ond mae wedi costio £730 o hyd. A allwch geisio ei leihau ymhellach?
Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 46,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 9,600 kg CO2 o hyd a chostiodd £1,400, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Trowch y gwres i lawr 1°C
£120 860 kg CO2
0c Dysgu rhagor

West Leigh Infant School Pupils