Woodhall Primary School

Primary Mayflower Way, Sudbury CO10 1ST

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Iau 28 Medi 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,190 251 £35.80 n/a +9.2%
Y llynedd 161,000 33,700 £4,820 dim -38%
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 24 Chwe 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 420 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £13 ac wedi cynhyrchu 89 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£780 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,600 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£270 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£260 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Woodhall Primary School Pupils