Ysgol Hafan y Mor

Primary Ysgol Hafan y Mor, Heywood Lane, Tenby SA70 8BZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,230 118 £521 n/a +1.8%
Y llynedd 52,300 8,690 £13,800 £3,230 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 881 185 £80.90 n/a +5.4%
Y llynedd 107,000 22,600 £4,730 dim -7.4%
Trydan data: 19 Ion 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 15.3C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £240.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 690 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £81 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£560 2,500 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,800 710 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,000 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,300 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£670 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Ysgol Hafan y Mor became an active user of Energy Sparks!

Iau 7fed Medi 2023

Ysgol Hafan y Mor Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Hafan y Mor mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop