Alderbury & West Grimstead Primary School

Primary Firs Road, Alderbury, Wiltshire SP5 3BD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 710 144 £171 n/a +0.3%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 462 97.1 £30.70 n/a +4.1%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 5 Rhag 2022 - 20 Medi 2023. Nwy data: 14 Ion 2023 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,600 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£340 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£350 250 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
7 o weithredoedd

Tymheredd a gofnodwyd yn: Owls, Hedgehogs, Rabbits, Foxes, a Deer

Llun 21ain Tach 2022

Tymheredd a gofnodwyd yn: Office

Llun 21ain Tach 2022

Tymheredd a gofnodwyd yn: Studio, Staff Room, Squirrels, Rabbits, Owls, Office, KS 2 Library, KS 1 Library, Hedgehogs, Head’s Office, Hall, Garden Room, Foxes, Deer, Corridor, Conservatory, a Badgers

Sad 19eg Tach 2022

Add your community use timings

Sad 19eg Tach 2022

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Sad 19eg Tach 2022

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Sad 19eg Tach 2022

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Sad 19eg Tach 2022
2022
1 weithred

Diffoddwyd y gwres ar benwythnosau

Llun 31ain Hyd 2022
2021
1 weithred

Rhoddwyd thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth

Gwe 19eg Tach 2021
2017
1 weithred

Gosodwyd gwresogyddion dŵr trydan pwynt defnydd

Maw 1af Awst 2017

Alderbury & West Grimstead Primary School Staff

Alderbury & West Grimstead Primary School Pupils