Backwell Junior School

Junior Church Lane Backwell, Bristol BS48 3JJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 38,000 6,990 £5,700 dim -9.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 77,900 16,400 £2,340 dim -29%
Trydan data: 30 Medi 2018 - 2 Gorff 2022. Nwy data: 17 Awst 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£260 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£540 760 kg CO2
£5,700 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£130 910 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Backwell Junior School Pupils