Walwayne Court Primary School

Primary Brook Road, Trowbridge, Wilts BA14 9DU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 583 117 £140 n/a +2.9%
Y llynedd 36,700 6,060 £8,430 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 456 95.8 £30.30 n/a +12%
Y llynedd 140,000 29,400 £6,940 £2,470 n/a
Trydan data: 12 Meh 2022 - 20 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,400 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,200 830 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£780 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£3,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,100 800 kg CO2
£6,800 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal ymgyrch i ddiffodd offer trydanol dros nos

Gwe 19eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 19eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 19eg Mai 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Llun 17eg Ebr 2023
2023
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 24ain Chwe 2023

Uwchraddiwyd cyfrifiaduron

Sad 4ydd Chwe 2023

Uwchraddiwyd gweinyddion TG

Sad 4ydd Chwe 2023

Rhoddwyd thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth

Gwe 3ydd Chwe 2023

Ysgrifennwyd polisi teithio i'r ysgol

Gwe 3ydd Chwe 2023

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Gwe 3ydd Chwe 2023

Walwayne Court Primary School Staff

Walwayne Court Primary School Pupils