Chetwynd Spencer Academy

Primary Chetwynd Road, Toton, Beeston, Nottingham, Nottinghamshire NG9 6FW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,780 352 £267 n/a +1.6%
Y llynedd 78,400 12,700 £11,800 £702 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,250 262 £37.40 n/a +44%
Y llynedd 179,000 37,500 £5,360 £1,270 -20%
Trydan data: 18 Mai 2022 - 21 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£740 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£510 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£2,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£190 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Mer 8fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Mer 8fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 8fed Chwe 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i faint o ynni mae teuluoedd yn ei ddefnyddio gartref

Mer 25ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Maw 17eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 11eg Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 16eg Tach 2022

Chetwynd Spencer Academy Pupils