Coupals Primary Academy

Primary Chalkstone Way, Haverhill CB9 0LB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 67,800 11,500 £10,200 £1,670 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,080 226 £32.40 n/a +22%
Y llynedd 163,000 34,300 £4,890 dim -1.8%
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 1 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.1 kW yn y gaeaf i 3.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £620 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£670 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,000 2,500 kg CO2
£17,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£300 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Coupals Primary Academy Pupils