Duke of Lancaster Academy

Special Duke of Lancaster Academy, Highfield Road, Fakenham NR219DQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,570 159 £983 n/a +1.1%
Y llynedd Data ar gael o Sul 01 Hyd 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 470 98.8 £14.10 n/a +5.0%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Hyd 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 15 Maw 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 8.6% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,300 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 9% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 950 kWh o gymharu â880 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Duke of Lancaster Academy Pupils