English Martyrs’ Catholic Voluntary Academy

Primary Bracken Road, Long Eaton NG10 4DA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,490 313 £44.70 n/a +5.7%
Y llynedd 199,000 41,800 £5,970 £2,160 -27%
Nwy data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£930 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£460 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,400 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£230 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 23ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal diwrnod thema teithio cynaliadwy

Llun 15fed Mai 2023

English Martyrs’ Catholic Voluntary Academy Staff

English Martyrs’ Catholic Voluntary Academy Pupils