Farrington Gurney Primary School

Primary Church Street, Farrington Gurney BS39 6TY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 462 51.5 £69.20 n/a -3.0%
Y llynedd 32,400 5,520 £4,850 £2,200 n/a
Trydan data: 15 Medi 2022 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 320 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £48 ac wedi cynhyrchu 55 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.1 kW yn y gaeaf i 0.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £440 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£890 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,200 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£450 510 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£550 630 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£580 740 kg CO2
£6,300 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 22ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 17eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal ymgyrch i ddiffodd offer trydanol dros nos

Iau 9fed Maw 2023
2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Llun 27ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Adeiladu model o dyrbin gwynt sy'n hofran

Llun 27ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Llun 27ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Bydd yn dditectif ynni

Mer 22ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Llun 20fed Chwe 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Llun 30ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Llun 30ain Ion 2023

Farrington Gurney Primary School Staff

Farrington Gurney Primary School Pupils