Harris Academy Riverside

Secondary London Road, Purfleet, Essex, RM19 1QY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,780 874 £1,320 n/a -4.1%
Y llynedd 387,000 62,400 £58,000 £23,000 +3.0%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 33 kW yn y gaeaf i 22 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,100 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 380 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £57 ac wedi cynhyrchu 61 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£17,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£23,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£13,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Academy Riverside Pupils