Heanor Gate Spencer Academy

Secondary Kirkley Drive, Heanor, Derbyshire DE75 7RA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,650 945 £1,450 n/a -0.2%
Y llynedd 509,000 85,800 £76,400 £30,200 -2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 813 171 £24.40 n/a -6.8%
Y llynedd 662,000 139,000 £19,800 dim +0.7%
Trydan data: 1 Rhag 2020 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 34 kW yn y gaeaf i 19 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,600 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 860 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £71 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,900 7,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,800 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£30,000 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,500 8,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Heanor Gate Spencer Academy Staff

Heanor Gate Spencer Academy Pupils