Henderson Green Primary Academy

Primary Earlham Grove, Norwich NR5 8DX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,390 129 £209 n/a +4.2%
Y llynedd 65,500 10,200 £9,830 £4,760 -28%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Mer 27 Medi 2023
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 2 Medi 2022 - 15 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.7 kW yn y gaeaf i 3.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £860 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 360 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £51 ac wedi cynhyrchu 53 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,800 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,100 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,000 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£330 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Henderson Green Primary Academy Staff

Henderson Green Primary Academy Pupils