Westfield Primary Academy

Primary Chalkstone Way, Haverhill CB9 0BW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,050 230 £457 n/a +3.1%
Y llynedd 130,000 16,400 £19,500 £9,190 -4.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 750 158 £22.50 n/a +11%
Y llynedd 32,800 6,890 £984 dim -5.0%
Trydan data: 31 Maw 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 14 kW yn y gaeaf i 6.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £860 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.1%, gan gostio £14 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,000 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,200 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,100 9,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Westfield Primary Academy Pupils