Sir Peter Hall Special School

Special Airfield Road, Bury St. Edmunds IP32 7PJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,160 443 £323 n/a +30%
Y llynedd 74,600 12,700 £11,200 £10,300 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 56,300 11,800 £1,690 dim n/a
Trydan data: 19 Awst 2022 - 19 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 16 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,400 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£10,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£260 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,200 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,500 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Sir Peter Hall Special School Staff

Sir Peter Hall Special School Pupils