IKB Academy

Secondary 68 Bath Road, Bristol, BS31 1SP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,410 142 £212 n/a +7.7%
Y llynedd 69,300 11,300 £10,400 £4,760 -7.5%
Trydan data: 5 Ebr 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.7%, gan gostio £15 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 420 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £63 ac wedi cynhyrchu 69 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,800 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,000 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,200 2,500 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
1 weithred

IKB Academy joined Energy Sparks!

Mer 5ed Awst 2020