Johnston School

Primary Langford Road, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3PY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,350 273 £571 n/a +21%
Y llynedd 66,600 10,700 £17,100 £5,250 -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,140 240 £105 n/a +19%
Y llynedd 97,900 20,600 £4,550 dim -42%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,200 900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,600 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£650 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023
2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd oergelloedd a rhewgelloedd yn ystod gwyliau'r ysgol

Gwe 24ain Maw 2023

Change heating end time

Gwe 10fed Maw 2023
2023
5 o weithredoedd

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Gwe 24ain Chwe 2023

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Gwe 24ain Chwe 2023

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 17eg Chwe 2023

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Gwe 17eg Chwe 2023

Wedi cael archwiliad ynni

Gwe 3ydd Chwe 2023
2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Maw 14eg Meh 2022
2022
1 weithred

Cyflwynwyd system wobrwyo effeithlonrwydd ynni

Maw 17eg Mai 2022
Mae Sbarcynni yn cefnogi Johnston School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop