Jubilee Park Primary School

Primary Jubilee Way, Rogerstone, Newport, NP10 9NL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,660 155 £665 n/a -5.5%
Y llynedd 76,200 11,900 £19,600 £2,910 +2.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,110 233 £111 n/a +3.0%
Y llynedd 156,000 32,800 £6,520 dim -20%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 340 kWh o nwy gan gostio £34. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.4 kW yn y gaeaf i 4.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £700 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,100 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,500 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,200 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,100 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£510 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 3ydd Hyd 2022

Jubilee Park Primary School Staff

Jubilee Park Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Jubilee Park Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop