King Edward VI Handsworth School for Girls

Secondary Rose Hill Road Handsworth Birmingham B21 9AR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 396,000 67,000 £59,400 £25,200 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,500 734 £105 n/a -9.1%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 27 Awst 2023. Nwy data: 26 Ebr 2023 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 19% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 27 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 22,000 kWh sydd wedi costio £3,300. Mae hyn yn gynnydd o 3,400 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 580 kg CO2 ychwanegol.
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£25,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£11,000 13,000 kg CO2
£75,000 Dysgu rhagor

King Edward VI Handsworth School for Girls Staff

King Edward VI Handsworth School for Girls Pupils