Maesglas Primary School

Primary Maesglas Road, Maesglas, Newport NP20 3DG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,390 123 £557 n/a -1.2%
Y llynedd 71,200 8,790 £18,300 £5,950 +6.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,380 289 £138 n/a -6.8%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 24 Chwe 2020 - 3 Hyd 2023. Nwy data: 17 Rhag 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.3 kW yn y gaeaf i 2.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,500 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 180 kWh o nwy gan gostio £18. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,500 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,100 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,200 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,200 920 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,600 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Maesglas Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Maesglas Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop