Maindee Primary School

Primary Rodney Road, Newport NP20 3QT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,890 146 £756 n/a -3.4%
Y llynedd 88,000 11,700 £23,100 dim -23%
Nwy Wythnos ddiwethaf 916 192 £91.60 n/a -14%
Y llynedd Data ar gael o Meh 2024
Trydan data: 4 Maw 2020 - 27 Medi 2023. Nwy data: 28 Meh 2023 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 29 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 40 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!
88,000 kWh oedd y defnydd trydan dros y y llynedd. Mae hyn yn dda - Daliwch ati! Mae ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion yn defnyddio130,000 kWh. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,300 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,000 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 26ain Medi 2023

Maindee Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Maindee Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop