New College Leicester

Secondary Green Coat Road, Leicester LE3 6RN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,600 1,050 £1,890 n/a +0.8%
Y llynedd 647,000 90,300 £97,100 £64,400 -0.8%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 800 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £100 ac wedi cynhyrchu 94 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 63 kW yn y gaeaf i 45 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,300 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£11,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£64,000 71,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£48,000 53,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£20,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

New College Leicester Pupils