Norwich Road Academy

Primary Norwich Road, Thetford, Norfolk IP24 2HT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 36.5 7.65 £4.26 n/a n/a
Y llynedd 76,600 16,100 £8,950 dim -23%
Nwy data: 6 Meh 2019 - 14 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 77,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 16,000 kg CO2 o hyd a chostiodd £9,000, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,100 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,100 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£510 910 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Norwich Road Academy Pupils