Oasis Academy - Fir Vale

Primary Owler Lane, Sheffield S4 8GA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,430 202 £752 n/a -2.4%
Y llynedd 136,000 19,500 £50,800 £23,800 -7.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,580 332 £94.90 n/a +7.1%
Y llynedd 166,000 34,900 £13,300 dim n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 770 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £150 ac wedi cynhyrchu 130 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 390 kWh o nwy gan gostio £24. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,200 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,000 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£20,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,000 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Fir Vale Pupils