Oasis Academy - Lister Park

Secondary North Avenue, Bradford BD8 7ND

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,500 748 £3,260 n/a -6.9%
Y llynedd 553,000 66,100 £211,000 £128,000 -8.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,950 1,670 £477 n/a +51%
Y llynedd 1,970,000 414,000 £171,000 £87,600 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 28 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,800 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £400 ac wedi cynhyrchu 500 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 48 kW yn y gaeaf i 33 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,200 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£24,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£39,000 140,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£69,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£100,000 56,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£24,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Lister Park Staff

Oasis Academy - Lister Park Pupils