Oasis Academy - New Oak

Primary Walsh Avenue, Bristol BS14 9SN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,590 169 £492 n/a -0.4%
Y llynedd 77,300 6,980 £29,200 £15,800 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 316 66.4 £19 n/a -8.1%
Y llynedd 238,000 49,900 £21,300 £3,850 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 11% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 580 kWh o gymharu â520 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 34% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £3,200 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,400 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,600 9,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,200 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£13,000 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,100 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Oasis Academy - New Oak Pupils