Richmond Hill Academy

Primary Clarke Lane, Leeds LS9 8PN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,090 498 £2,550 n/a +3.5%
Y llynedd 237,000 39,000 £75,000 £41,100 -5.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,690 565 £80.70 n/a +8.6%
Y llynedd 173,000 36,300 £5,190 dim n/a
Trydan data: 10 Gorff 2021 - 27 Medi 2023. Nwy data: 13 Chwe 2022 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 300 kWh o nwy gan gostio £9.10. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 15.6C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £98.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£75 1,100 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,600 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£29,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£41,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£960 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Richmond Hill Academy Pupils