Rogerstone Primary School

Primary Ebenezer Drive, Rogerstone, Newport NP10 9YX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,450 218 £980 n/a -19%
Y llynedd 195,000 30,400 £46,200 £24,700 +80%
Nwy Wythnos ddiwethaf 448 94 £44.80 n/a -22%
Y llynedd 51,100 10,700 £2,030 dim -85%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 14% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £3,200 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 13 kW yn y gaeaf i 6.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,800 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£42,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£370 780 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Iau 3ydd Maw 2022

Rogerstone Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Rogerstone Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop