Sir Bobby Robson School

Special Lindbergh Road, Ipswich, Suffolk IP3 9NF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,610 158 £241 n/a -7.2%
Y llynedd 85,000 14,200 £12,700 £11,200 +0.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,830 594 £84.90 n/a +42%
Y llynedd 244,000 51,200 £7,310 £2,380 -10%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 9.5 kW yn y gaeaf i 4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 5,700 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £350 ac wedi cynhyrchu 1,100 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,000 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Sir Bobby Robson School Pupils