St Francis Catholic Primary School

Primary Priory Road, Milford Haven, Pembrokeshire SA73 2EE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 223 46.8 £20.50 n/a +11%
Y llynedd 73,500 15,400 £2,460 dim n/a
Nwy data: 25 Ion 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 510 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £17 ac wedi cynhyrchu 110 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£340 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£280 640 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Gorff 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Mer 14eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Mer 7fed Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Mer 7fed Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Harneisio'r gwynt

Iau 18fed Mai 2023

St Francis Catholic Primary School Staff

St Francis Catholic Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Francis Catholic Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop